User Bar First

This is a debugging block

User Bar Second

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Menu

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Header Second

This is a debugging block

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

Inhoud

This is a debugging block

Biologisch dynamische landbouw is duurzame landbouw. Essentieel is de kringloop op de boerderij.' Het Groene Spoor' streeft naar een evenwicht tussen mens, plant, dier en aarde. Zo gebruiken we natuurlijke bemestingsproducten. Maar we houden ook rekening met krachten vanuit de kosmos. De zon en de maan bijvoorbeeld, werken in op de aarde, dieren en planten. De maan veroorzaakt immers eb en vloed, maar heeft ook invloed op de waterstromen in de plant

Wij leveren uitsluitend biologische producten. Al onze eigen producten hebben het
DEMETER- keurmerk (SKAL 6147). De overige producten dragen het EKO-, Demeter- of een vergelijkbaar buitenlands keurmerk. 

De Stichting Keur Alternatieve Landbouwmethoden (SKAL) controleert ons op de naleving van Europese regels en verleent het recht tot het voeren van het Eko-keurmerk. Alle producten met dit keurmerk zijn gegarandeerd biologisch! SKAL controleert ook de BD-landbouw. Deze producten zijn herkenbaar aan het DEMETER-keurmerk

 

DEMETER

Demeter is de merknaam van producten uit de biologisch dynamische landbouw. 
Deze manier van landbouw is ontstaan in de jaren ' 20 van de vorige eeuw. Een groep boeren maakte zich ongerust over de manier waarop er in de landbouw met de dieren en de aarde werd omgegaan. Onder leiding van Rudolf Steiner werden richtlijnen opgesteld voor de biologisch dynamische landbouw. Er dient gehandeld te worden uit respect voor de aarde,  rekening houdend met de de planten en de dieren, onder zoveel mogelijk natuurlijke  omstandigheden. D.w.z. dat je moet zorgen dat de bodem zijn optimale vruchtbaarheid behoudt, daarop kunnen zich gezonde planten ontwikken en dat je de dieren een soorteigen leefmilieu aanbiedt. De aarde met alles er op en erom wordt als één geheel gezien, dus ook ‘krachten’ van uit de kosmos hebben  invloed op het leven op aarde. Dat in deze manier van landbouw geen chemische middelen of gentechnologie past spreekt voor zich. En dat alle landbouwhuisdieren gevoerd worden met 100 % biologisch en  diereigen voer ook. In de jaren 70 groeide de weerstand tegen toepassing van chemische middelen in de landbouw. Zo ontstond de ecologische of biologische landbouw in de jaren '80 die zonder kunstmest en chemische middelen werkt. Ook zijn er regels voor de huisvesting van de dieren. 

 

 

Voor ons betekent dit in de praktijk:

  • Door gebruik van eigen koeienmest en compost van groenteafval en groenbemesters zorgen we voor een gezonde bodem
  • Onkruidbestrijding gebeurt door branden, eggen, schoffelen en wieden
  • Plantenziekten proberen we te voorkomen door vruchtwisseling, een uitgekiende bemesting en de keuze van minder gevoelige rassen
  • We zoeken de lekkerste rassen voor u uit
  • De koeien behouden hun horens en lopen samen met de kalveren in de wei en de potstal
  • We gebruiken wel harmoniserende kruidenpreparaten, maar geen kunstmatige middelen
  • Op basis van de zaaikalender bepalen we de juiste zaai- of planttijd voor gezonde groente
  • De boerderij is in het landschap ingepast door hagen, bloemenranden en houtwallen op ons bedrijf
  • De koeien lopen 's zomers in het kruidenrijke natuurgebied ' Volterbroek' .

Door zo te telen zijn onze producten vol van smaak.
De gewassen ontwikkelen zich op een natuurlijke wijze en: dat proef je!

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block